Istraživanju SSRF-a o duhovnim aspektima društvenog rada dodeljena nagrada

Pomaganje onima koji su u nevolji, ulaganje napora da se svet učini boljim i saosećanje prema ljudima koji su ugnjeteni i bore se da zadovolje osnovne životne potrebe plemeniti su ciljevi koji su bliski srcima mnogih ljudi. To su ciljevi koji prevazilaze granice i ujedinjuju nas u duhu, i to je tema na kojoj se zasniva humanost. Neki ljudi pokušavaju […]

Read more

Da li je Krvavi (Crveni) Mesec predskazanje smaka sveta?

Pun Mesec i potpuno pomračenje Meseca u isto vreme desiće se 28. septembra 2015. godine. Osobenost ove nebeske pojave je ta sto će Mesec tokom pomračenja imati tamno crvenu nijansu, pa su ljudi ovu pojavu nazvali krvavi Mesec. Tokom potpunog pomračenja Meseca, Zemlja će zakloniti Mesec od direktne sunčeve svetlosti. U ovakvoj konstalaciji nebeskih tela, razlog za crvenkastu boju Meseca […]

Read more