Pobrinite se da pojete

Njegova Svetost Baktarađ Maharađ

„Pobrinite se” da pojete, tako da se „Ono pobrine“ za vas.

– Njegova Svetost Baktarađ Maharađ

[Kada pomaknete jednu perlu brojanice, želite da pomaknete i drugu. Posle druge, treću i tako dalje. Ako se neko zadubi u Ime Božje koje poje sa svakom perlom, onda perla počinje da vodi (privlači) um. Onda nema potrebe da pojete. Jednom kada se pobrinete da pojete, onda će se Ono („Ime”) pobrinuti za vas.

– Iz knjige „Učenja Sveca Baktarađ Maharađa”, koju su sastavili Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle i Dr. gđa Kunda Atavle]

________________________________

Pročitajte još citata :

Živeti kao gost

Budite istrajni – Nj.Sv. Baktarađ Maharađ

Prednosti življenja sa drugim tragaocima – Nj. Sv. Dr. Atavle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *