“Крвава Месечина” не е знак што навестува крај на светот

На септември 28, 2015-та година ќе има и полна месечина и целосно месечево помрачување. Она што е необично за овој вселенски (небесен) настан е тоа што месечината за време на тотална месечева еклипса ќе поприми црвена нијанса и луѓето веќе и го дале прекарот ‘крвава месечина‘. За време на тотално помрачување на месечинита, Земјата ја покрива месечината од директната светлина […]

Read more