Živeti kao „gost”

 

Naša uloga u ovom životu treba da bude uloga gosta

Njegova Svetost Baktarađ Maharađ

Njegova Svetost Baktarađ Maharađ

Treba da budemo svesni da smo samo gosti i da moramo ponovo da se vratimo svojoj kući. Kakva god da je hrana koju spremi domaćica, gost je uvek ceni. Kakvi god da su aranžmani napravljeni za njega, on prihvata zahvalno. Slično tome, moramo sa zadovoljstvom prihvatiti radosti i tuge u našim životima. „Prihvati podjednako i radosti i tuge”, jer ova utelovljena duša gostuje u ovom životu; naše stalno prebivalište je na stopama Gospodnjim. Pojanje je način da Ga se neprestano sećamo. Kod kuće, kao što se ljutimo, tvrdoglavo postupamo ili pokazujemo svoje negodovanje, tako se mora raspravljati, prepirati, biti tvrdoglav sa Bogom.

Po završetku boravka, gost se oprašta od svih i srećno se vraća kući. Slično, utelovljena duša treba da bude presrećna dok napušta telo, jer se vraća kući.

 

– Njegova Svetost Baktarađ Maharađ

[Iz knjige „Učenja Sveca Baktarađa”, koju su sastavili Dr. Đajant B. Atavle i Dr. (gđa) Kunda Đ. Atavle]

 

_______________________

Pročitajte još citata:

Budi uporan  – Nj.Sv. Baktarađ Maharađ

Vodi računa da poješ – Nj.Sv. Baktarađ Maharađ

Prednosti življenja sa drugim tragaocima – Nj.Sv. Dr. Atavle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *