Turizam i duhovi – zastrašujuća strana turizma

Sablasni deo grada postaje sve popularniji

Ghost tourism - the scary side of tourism

Kad god prijatelji ili porodica iz nekog drugog grada dođu u posetu, uvek završimo u našem živopisnom delu Starog grada. Pored neobičnog i prelepog osećaja da nam je u blizini, ovo je takođe i istorijski najznačajniji deo grada. Obično je značaj lokaliteta pripisan zgradama i arhitekturi. Međutim, sablasni deo grada takođe dobija na popularnosti: avetinjski turizam.

Princip koji stoji iza ove vrste turizma koji promoviše duhove je da se ljudi vode na ture obilazaka građevina, za koje se smatra da su uklete, kao što je zloglasni hotel Stenli. Takva ukleta mesta se reklamiraju ili kao staništa duhova bivših stanara ili vlasnika, ili kao mesta zločina, ubistava na primer, gde se smatra da su žrtve ostale zaglavljene.

Razlozi za prihvatanje ovakvih obilazaka su brojni, od radoznalosti do morbidnog i zastrašujućeg, kao što je boravak na mestu u nadi da će videti, sresti, razgovarati sa duhovima (negativnim energijama, demonima itd.) ili biti zastrašeni.

Postoji nekoliko dodatnih razloga zbog kojih je rast i popularnost ove vrste turizma posebno zastrašujući. Jedan je koliko industrija raste; prema nedavnom izveštaju Orlando Sentinel novina, procenjenih 300 miliona dolara profita ostvaruje se od turizma vezanog za duhove i srodnih industrija, što je znatno više u poslednjih petnaest godina u odnosu na ono što je nekada bilo novitet. Brz rast industrije je uznemirujući, ali i veoma rečit — ukazuje na to koliko su se Rađa i Tama u društvu u celini povećale, tako da ljudi zapravo stiču zadovoljstvo i spremni su da plate teško zarađeni novac čak i u oskudnim vremenima, za priliku da se uplaše i užasnu.

Drugi razlog zašto je popularnost turizma vezanog za duhove zastrašujuća je taj što ni vodiči ovih tura, ni vlasnici objekata, ni sami turisti zapravo ne znaju šta se dešava na suptilnom nivou, u duhovnoj dimenziji. Samim tim, neophodne mere predostrožnosti se ne preduzimaju, jer se ne prepoznaje da:

  • Ne možemo biti sigurni koji su entiteti zapravo u pitanju – ko ili koja vrsta.
  • Kako mogu da utiču na nas takođe je nepoznato.
  • Podložni smo uticaju negativnih energija posećujući sablasne lokacije, čak i one koje ih oponašaju. To je zbog principa da Ime, oblik, ukus, dodir, zvuk i miris koegzistiraju i na taj način privlače energiju čak i ako je nema.
  • Efekat posete takvim mestima, čak i ako nas duhovi (negativne energije, đavoli, demoni itd.) ne prate kući, može povećati Rađa i Tama komponente u nama, što može uticati na naš um, intelekt i naše postupke.

Dešavalo mi se da nehotice prođem kraj zgrade na putu za obilazak duhova i osetim da je energija na tim mestima veoma različita, čak i ako nikada nisam boravila sa duhom u staništu. Pitam se šta su doživeli oni koji su otišli ​​na takva mesta ili koji su išli na organizovane ture i da li su se ​​promenili, bilo fizički, psihički ili čak duhovno. Ako vi jeste, ispričajte nam o tome.

Izveštava : Maja Đairam, Fort Kolins, Kolorado, SAD

_______________________________________

Opširnije :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *