Potrebni – tragaoci za sevu prevoda

Potrebni – tragaoci koji mogu da prevode i lektorišu sa marati ili hindi jezika na engleski

Dragoceno blago Svetih tekstova dostupno je na marati i hindi jezicima. Trenutno su nam potrebni tragaoci koji mogu da prevode i lektorišu sa marati ili hindi na engleski. Ova seva se može izvoditi i od kuće. Sledeći preduslovi za tragaoce koji žele da učestvuju u ovoj sevi su :

  1. Dobro poznavanje marati / hindi i engleskog jezika
  2. Najmanje sedam sati dostupnosti sedmično za sevu
  3. Poželjno je da imate računar kod kuće, osnovno poznavanje MS Word-a, MS Excel-a i internet konekciju kod kuće.
  4. Neophodno je održavati kontinuitet i vremenska ograničenja tokom seve.

Tragaoci zainteresovani za gore spomenutu sevu mogu nas kontaktirati na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Potrebni – tragaoci seve prevoda SSRF članaka na francuski, španski, mađarski, nemački, ruski i portugalski

Potrebni su nam tragaoci za prevođenje SSRF članaka sa engleskog na druge jezike. Ova seva se može izvoditi od kuće. Tragalac treba da dobro razume engleski i da u potpunosti govori bilo koji od jezika (francuski, španski, mađarski, nemački, ruski, portugalski). Neki drugi osnovni preduslovi su: posedovanje računara kod kuće, osnovno poznavanje elektronske pošte, softvera kao što je MS Word i internet konekcija

Tragaoci zainteresovani za ovu sevu mogu nas kontaktirati na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *