Istraživanju SSRF-a o duhovnim aspektima društvenog rada dodeljena nagrada

Pomaganje onima koji su u nevolji, ulaganje napora da se svet učini boljim i saosećanje prema ljudima koji su ugnjeteni i bore se da zadovolje osnovne životne potrebe plemeniti su ciljevi koji su bliski srcima mnogih ljudi. To su ciljevi koji prevazilaze granice i ujedinjuju nas u duhu, i to je tema na kojoj se zasniva humanost. Neki ljudi pokušavaju da tu razliku u ljudske živote unesu na svoj način, dok drugi to čine na organizovan način kroz društveni rad. Koji god da je način, svi smo ujedinjeni u duhu da ovaj svet učinimo boljim mestom za život. To nas pomera van naše ograničene sebične prirode i čini nas ekspanzivnim, pa dajemo s velikim srcem i uzdižemo se ka Božanskom.

Oni koji zaista žele da svet učine boljim, često se angažuju u društvenom radu. To je način da se pomogne siromašnima i onima kojima je pomoć potrebna. Društveni radnici kažu da uživaju u osnaživanju onih koji su u teškim situacijama ili pate i da su, obavljajući društveni rad, u stanju da svet učine boljim mestom iako je svakodnevno toliko bola oko nas. Iako je društveni rad zahtevan, društveni radnici često navode da osećaju ispunjenost zbog doprinosa poboljšanju života koje dotaknu.

Mnogi društveni radnici imaju duhovna uverenja i njihova uverenja mogu biti deo onoga što ih podstiče da pomognu drugima kroz društveni rad. Neki ljudi takođe obavljaju društveni rad kao deo svoje duhovne prakse zasnovane na Karmajogi (Putu akcije). U SSRF-u i Maharši univerzitetu za duhovnost (MAV) proučavali smo duhovne principe na kojima se zasniva društveni rad. Cilj ovog istraživanja je bio da jasno predstavi duhovne aspekte društvenog rada. Ove principe ćemo detaljnije obraditi u narednoj seriji članaka o SSRF-u.

Uz Božju milost, dobili smo priliku da ovo istraživanje predstavimo na 7. Međunarodnoj konferenciji o znanju, kulturi i društvu (ICKCS 2018), u Južnoj Karolini, SAD, 9. septembra 2018. godine. Rad je autorsko delo Njegove Svetosti dr Atavlea i koautora Njene Svetosti (gospođe) Bavne Šinde i g. Šona Klarka. Rad je predstavio gospodin Krišna Mandava, a panel i publika su ga dobro primili.

Gospodin Krišna Mandava predstavlja rad

Evo nekih najvažnijih zapažanja sa prezentacije:

  • Konferencija je ugostila više od 20 opštih i 4 ključne prezentacije. Naša prezentacija je imala preko 20 slušalaca koji su bili naučnici i profesori iz različitih oblasti i iz raznih zemalja.
  • Konferencija je kategorizovana u prezentacije o nauci o podacima i visokoj tehnologiji, kompjuterskim naukama i aplikacijama i društvenim naukama, kulturi i menadžmentu.
  • Prisutni su izjavili da su materija i znanje u prezentaciji SSRF-a jedinstveni. Spomenuli su da imamo najbolju PowerPoint prezentaciju i slike. Jedna prezentacija iz svake od glavnih kategorija dobila je nagradu „Odlična prezentacija“ a naša prezentacija je dobila nagradu „Odlična prezentacija“ u kategoriji Društvene nauke, kulture i menadžmenta.

Evo nekih komentara učesnika:

  • Profesor Geri E. Svanson, koji je međunarodno priznati visoko cenjeni pedagog, fotoreporter, producent i reditelj koji takođe poseduje Dimidž Studios u SAD-u, spomenuo je da je potpuno uživao u prezentaciji. Posebno su mu se dopale slike i PowerPoint. Na kraju nas je nagradio sertifikatom.

Primanje sertifikata od dr Svansona

  • Profesor iz SAD-a je na identifikacijskoj kartici napisao da je i on tragalac za Bogom i da bi o tome želeo dalje da popriča s nama.
  • Drugi profesor iz SAD-a je spomenuo da proučava mentalno zdravlje, te da bi duhovna istraživanja koja smo sproveli bila zanimljiva za njegovo istraživanje.
  • Jedan profesor iz Nigerije rekao je da može da shvati sve navedene tačke i da svet treba da investira u istinsko biće i u sve što je najbolje za društvo, a ne da investira samo u materijalni napredak. Rekao je da se iz teme čini da je razmišljanje o drugima jedan od načina da se započne duhovna praksa. Pre nego što je tema i započeta, on je rekao da je želeo da odgovori na pitanje koje je dato u naslovu „Da li društveni rad dovodi do duhovnog napretka?” On je odgovorio „Ne” rekavši da je važna namera koja stoji iza nečije akcije.
  • Za vreme pauza za ručak i kafu tokom razgovora sa nosiocima doktorata, oni su postavili mnoga zanimljiva pitanja o cilju i svrsi života g. Mandave, da li se sudbina može promeniti, da li su ljudi u zemljama trećeg sveta mentalno srećniji nego ljudi u SAD-u, koji su razlozi pohlepe, da li se bes može smanjiti, itd. Uprkos tome što imaju najviše stepene u obrazovanju, prisutni su osetili potrebu da pronađu utočište u nečemu što ima više smisla kako bi iskusili neprekidnu sreću, tj. Božansko.

Zahvaljujući Božjoj milosti imali smo priliku da objavimo ovo istraživanje, tako da su duhovni aspekti društvenog rada razjašnjeni. Neki od vas mogu imati iskrenu želju da pomognu drugima i biti privučeni društvenim radom kao sredstvom za to. I dok je svakako divno imati tu želju, ohrabrujemo vas da se upoznate sa duhovnim principima na kojima počiva društveni rad, tako da društveni rad koji obavljate pruži maksimalnu korist. Možete početi sa čitanjem našeg članka o duhovnim aspektima društvenog rada. Razumevanje duhovnih principa na kojima se zasniva društveni rad omogućiće vam da duhovno napredujete kroz društveni rad koji obavljate, ispunjavajući duhovni smisao života. Takođe, bićete u mogućnosti da pomognete onima kojima je pomoć potrebna na duhovnom nivou, što je najtrajniji oblik pomoći koji možemo ponuditi drugima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *