Obavljajte duhovnu praksu da biste stekli Božju zaštitu

  Ponudite Bogu um, intelekt i ego

H. H. Lola Vezilić

Gđa Lola Vezilić

Početkom proleća, sunčevi zraci postaju blistavi i prijatni, a cela priroda se budi puna radosti oblačeći se u veličanstvene, sveže boje. Sva ova Božanska lepota kojom smo okruženi je dar od Boga, iz Njegove neizmerne ljubavi prema nama. Sada zastanite na trenutak, uđite duboko u svoje srce i izrazite zahvalnost za sve što vam je dato, za svu ljubav i brigu kojom vas On miluje, za život, a pre svega za vašu duhovnu praksu. On daje sve ne očekujući da čak i prepoznamo ono što nam je dato. I kako Mu vraćamo? Da li Ga se sećamo makar i malo koliko se On seća nas, koliko nas voli? Hajde da svi čvrsto odlučimo baš u ovom trenutku da Mu se potpuno predamo i da se usrdno molimo da nas drži uz Sebe, da nam oprosti sva naša pogrešna dela, prinesimo Njegovim stopama svoj um, intelekt i ego u obliku najlepših cvetova i zamolimo Ga da prihvati ovu poniznu ponudu.

Budimo u neprestanom sećanju na Božju veličanstvenost.

– Gospođa Lola Vezilić

 

Obavljajte duhovnu praksu da biste preživeli teška vremena koja su pred nama

H. H. Atul Dighe

g. Atul Dige

Prema principima Duhovnosti, jedan od mini-ciklusa od četiri ere unutar Kalijuga ere će se uskoro završiti i započeće još jedan mini-ciklus od četiri ere. Kalijuga se smatra erom razdora. Svi mi je doživljavamo u svakodnevnom životu u vidu ličnih problema, porodičnih problema, problema na poslu, finansijskih kriza, psihičkih problema itd. Tokom dana smo srećni jedva dva do tri sata. Ovo će se dodatno smanjivati kako se teška vremena približavaju. U ovim teškim vremenima, čovečanstvo će videti mnoge prirodne katastrofe kao što su zemljotresi, cunami, glad, poplave itd. Mogućnost Trećeg svetskog rata je takođe velika. Međutim, ako sada započnemo duhovnu praksu, bićemo u mogućnosti da preživimo ova teška vremena. Iskoristimo priliku koju nam je Bog dao da započnemo duhovnu praksu jer samo On može da nas zaštiti u svakoj situaciji.

– Gospodin Atul Dige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *