Posebna obilježja Njegove Svetosti Pande Maharaja

Znamo da je Bog Sveznajući. Sveci su očitovani oblik Boga. Oni imaju kvalitete povezane s duhovnom praksom, ali većina Svetaca nema znanje o svjetovnim stvarima koje bi bilo korisno u duhovnoj praksi. Koliko znam, Nj. Sv. Pande Maharaj je jedini Svetac koji je iznimka od ovog pravila. Bez razmišljanja, On može trenutačno pružiti nove perspektive o bilo kojoj temi kao što su umjetnost, kiparstvo, širenje Duhovnosti, satovi o odgoju djece na sattvik (duhovno čist) način, satseva vezana za prikupljanje donacija putem reklama. – Nj. Sv. Dr. Athavale, 5. studenog 2009.

Posebna obilježja Njegove Svetosti Pande Maharaja

Duhovna razina : 85%

Ego : 8% [Potreban za misiju kolektivnog duhovnog uzdizanja – Nj. Sv. Dr. Athavale]

Duhovna praksa :

> Radio je duhovnu praksu u mnogim prethodnim životima. Stoga On ima znanje i o svjetovnim i o duhovnim stvarima.
> Njegov um je poput uma malog djeteta, ali ima ogromnu zrelost u duhovnoj praksi.
> Imao je nekoliko mana osobnosti, ali je s duhovnom emocijom i iskrenom željom radio na njima i smanjio ih.
> Njegova individualna i kolektivna duhovna praksa je dobra i ima mnogo kvaliteta.
> Zbog svog truda i želje za Bogospoznajom, brže je napredovao nakon susreta s Nj. Sv. Dr. Athavaleom.
>  Ima neizmjernu vjeru u Boga i stalno osjeća zahvalnost prema Bogu.

Značajke pozitivnih vibracija u Njemu :

>  Kada je potrebno duhovno iscjeljenje, Božanska energija se aktivira i prenosi kroz Njegove riječi i govor.

> Kada je u zajednštvu s Bogom, očitovane i neočitovane vibracije Blaženstva (Anand) i Božanske svjesnosti (Chaitanya) od Boga bivaju privučene prema Njemu.
> Dok govori ili hoda, iz svakog Njegovog organa emitiraju se vibracije Blaženstva (Anand) i Božanske svjesnosti (Chaitanya).

Znanje :

On smatra da bi tragatelji trebali brzo napredovati. Tako On dobiva znanje od Boga i Nj. Sv. Dr. Athavalea u suptilnoj dimenziji. Ovo znanje je inspirativno za druge i kada ga prenosi tragateljima, iz Njega se emitiraju čestice pritija (duhovne ljubavi), znanja i Božanske svjesnosti (Chaitanya).

Priti (duhovna ljubav) :

U Njegovim se očima oslikava priti (duhovna ljubav) zahvaljujući neizmjernoj predanosti Bogu i čistoći unutar Njega. Kada gleda tragatelje, iz Njega se emitiraju vibracije pritija i kroz svoje oči On može razviti bliskost s drugima. Voli svakoga kao roditelj. On je u stalnoj zajednici s Bogom i Guruom (Nj. Sv. Dr. Athavaleom).

_________________________

Pročitajte više :

SSRF predstavlja najnovija istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti o Svecima na 11. međunarodnoj konferenciji EUROTAS u Milanu
Tragatelj SSRF-a Satyawan Kadam dostiže Svetost
Predviđanje budućnosti

Duhovnost nas priprema za prirodne katastrofe i neočekivane događaje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *