Kako su duhovi pokušali spriječiti društvo u pristupu znanju o problemima s precima

Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti SSRF-a otkrilo je da je 100% svjetske populacije pogođeno problemima sa suptilnim tijelima preminulih predaka u nekom trenutku svog života. U većini slučajeva ovaj učinak je nepovoljan i stvara probleme u životima potomaka. Stoga smo cijeli dio naše web stranice posvetili problemima s precima. S ciljem edukacije društva o sveprisutnoj prirodi ovog duhovnog problema u životima ljudi, kao i o načinima za njegovo prevladavanje, nedavno smo pokrenuli Google Adwords kampanju o precima.

Za početak, kada smo istraživali različite ključne riječi koje ljudi povezuju s precima u svojim kriterijima pretraživanja, shvatili smo da postoji opći nedostatak svijesti o ulozi koju suptilna tijela preminulih predaka imaju kada su u pitanju problemi u našim životima. Jedine ključne riječi koje su se doticale suptilnih aspekata predaka bile su „bogoslužje precima” i „štovanje predaka”.

Odabrali smo 53 ključne riječi povezane s precima tako da bi im se, kada ljudi traže ove ključne riječi, prikazao Google oglas koji ih povezuje s našim odjeljkom „problemi sa suptilnim tijelima preminulih predaka”. Budući da riječi povezane s precima nemaju komercijalne vrijednosti, očekivali smo da ćemo platiti uobičajenih 15 do 20 centi po kliku. U početku, kao što se i očekivalo, to je ono što nam je Google i naplatio.

Međutim, nekoliko sati nakon pokretanja kampanje neke od ključnih riječi postale su neaktivne i od nas je zatraženo da platimo znatno više za najmanje polovicu ključnih riječi. Unutar 24 sata 52 ključne riječi postale su neaktivne i traženo je od nas da povećamo iznos koji smo bili spremni platiti po kliku. Bilo je zanimljivo primijetiti da su nam najviše naplaćivali za ključne riječi koje su bile najviše povezane sa suptilnom dimenzijom predaka, kao što su bogoslužje precima i štovanje predaka.

Snimka zaslona u nastavku prikazuje ponude potrebne za neke od ključnih riječi. Napominjemo da je zaslon na engleskom jer se kampanjom  promovira engleska web stranica SSRF-a.

ancestor-adword-campaignDrugim riječima, Google je od nas tražio da platimo 6,50 i 13 dolara po kliku za nekomercijalne ključne riječi kao što su bogoslužje precima i štovanje predaka. Nepotrebno je reći da je cijela naša kampanja potpuno stala u roku od 24 sata od pokretanja.

Tragatelji SSRF-a iz odjela za znanje o duhovnoj dimenziji otkrili su da je to zapravo napad duhova (negativnih energija), a to je potvrdio i Njegova Svetost Dr. Athavale. Bio je to zapravo pokušaj duhova da spriječe svijet da sazna kako su mnogi kronični i uporni problemi u životu ljudi posljedica utjecaja suptilnih tijela preminulih predaka. Tako su učinkovito pokušali spriječiti svijet da poduzme bilo kakvu korektivnu akciju. Ovo je bio klasičan primjer kako duhovi mogu manipulirati i potkopati bilo koji proces u svoju korist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *