Billboard s duhovnom porukom

Prvi SSRF billboard postavljen u Subotici na sjeveru Srbije!

ssrf-billboard-subotica-sm

Tragatelj SSRF-a iz Subotice, u Srbiji, u Europi, došao je na ideju da SSRF može iskoristiti mogućnost posebnih sniženih cijena za reklamne panoe (bilboard) koje daje lokalna marketinška tvrtka u tom gradu. U jednoj od najistaknutijih subotičkih ulica, 16. siječnja 2012. godine postavljen je dvojezični SSRF pano na srpskom i mađarskom jeziku. Naziv mu je „Trajna rješenja naših životnih problema”. Ovo je prvi put da SSRF koristi bilborde kao medij za širenje svijesti o Duhovnosti.

Vidjevši fotografiju bilborda SSRF-a u Subotici, jedan tragatelj iz Srbije osjetio je da tu stoji i blista Njegova Svetost Dr. Athavale. Osjećaj je bio da će ovaj bilbord širiti Duhovnost na razini Božanske svjesnosti (Chaitanya) u cijeloj zemlji.

Ako ste zainteresirani za donaciju za bilbord u vašem gradu, ili imate nove ideje o tome kako širiti Duhovnost putem različitih medija, pošaljite nam e-poštu na [email protected] ili putem servisa za Postavljanje komentara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *